ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ

ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕವೃಂದದವರಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ APP ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ APP ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಜಾಲತಾಣಗಳ ವಿವರ

1. Karnataka government insurance department 

2. National pension scheme 

3

Leave a Comment

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE